MOPR

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

39 – 400 Tarnobrzeg

ul. Kopernika 3

tel. 15 822 60 97, 15 823 07 38

e - mail: moprtarnobrzeg@mopr.pl

 

 

Sekretariat  - p. 307

 

 

Dział Świadczeń

Wydawanie RMUA  i bloczków  – p. 303

 

 

Dział Pomocy Środowiskowej

Pomoc socjalna, psychologiczna i pedagogiczna - p. 212

 

 

Dział Świadczeń Społecznych

Dodatki mieszkaniowe, energetyczny,  zasiłki i stypendia szkolne - p. 128

Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny - p. 221

 

 

Dział Usług Opiekuńczych  - p. 102

 

 

Dział Rehabilitacji Społecznej

Osób Niepełnosprawnych - p. 101

 

Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych p. 127

e-mail: doradca@mopr.pl

 

 

Pomoc w trudnych sytuacjach

 

„Telefon Zaufania”

tel. 15 822 13 13

„Telefon zaufania” czynny jest

od poniedziałku do niedzieli

w godzinach 17.00 – 20.00

 

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

Tarnobrzeg

 ul. Kopernika 3, I piętro, p.119 - 120

tel. 15 822 13 13

e-mail: pik@mopr.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej czynny jest

od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 – 20.00 

Porady prawne – wtorki i czwartki 16.00 – 20.00, p. 119

 

 

Wsparcie środowiskowe

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

Tarnobrzeg

ul. Kopernika 3

tel. 15 823 65 97

 

Dom Dziennego  Pobytu

Tarnobrzeg

ul. Kopernika 3

tel. 15 822 60 97, 15 823 07 38 w. 164

 

Dom Pomocy Społecznej

Tarnobrzeg

ul. Kurasia 7

tel. 15 688 20 75

 

Dom Pomocy Społecznej 

Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie

Prowadzony Przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek

Tarnobrzeg

ul. Sienkiewicza 211

tel. 15 822 29 43

 

Dom Dziecka Stowarzyszenia PPOW

Tarnobrzeg

ul. Św. Barbary 1

tel. 15 822 19 51

 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

Rodzinny Dom Dziecka

Tarnobrzeg

ul. Słoneczna 17

tel. 15 822 84 90

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy

Tarnobrzeg

ul. Dekutowskiego 20

tel. 15 822 73 55, 15 823 64 96

 

Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo – Rodzinnego i Rehabilitacji

Przy Stacji Opieki Caritas

Tarnobrzeg

 ul. Konstytucji 3 Maja 11

tel. 15 641 66 58, 15 641 66 57

 

Noclegownia

im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty

Przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Tarnobrzeg

ul. Konstytucji 3 Maja 11

tel. 15 823 17 67

Budynek noclegowy mieści się w Tarnobrzegu, przy ul. Zwierzynieckiej 22a

 

Katolickie Centrum Wolontariatu w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

ul. Konstytucji 3 Maja 11

tel. 15 15 823 17 67

 

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Sekretariat – czynny od poniedziałku do soboty

Od 9.00 - 18.00

tel. 515 425 207

e-mail: pomoc rodzinie@wp.pl

 

Punkt Wsparcia Stowarzyszenia „Maja”

dla osób i rodzin dotkniętych doświadczeniem

kryzysu zdrowia psychicznego

 Punkt zorganizowany w ramach

Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie

Przy Parafii Św. Barbary w Tarnobrzegu

Specjaliści dyżuru rują w każdy wtorek w godzinach 17.00 – 19.00

tel. 730 778 645

 

Polski Czerwony Krzyż

Zarząd Rejonowy

Tarnobrzeg

ul. Kościuszki 30/104

tel. 15 822 57 80

 

Salonik „Pomocna Amazonka”

Stowarzyszenia Amazonek „Pomocna dłoń”

Przy Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu

Punkt służy pomocą psychologiczną i wsparciem osobom leczonym onkologicznie i ich rodzinom

Tarnobrzeg

ul. Szpitalna 1 /Budynek Techniczny „K”/

tel. 15 812 32 91 kom. 505 816 084 

 

Poradnie

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

Tarnobrzeg

ul. Kościuszki 30

tel. 15 847 94 10

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 1

tel. 15 822 21 11

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego

Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 11

tel. 15 822 61 62

 

Poradnia Terapii Uzależnienia

Od Alkoholu i Współuzależnienia w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

ul. Wiejska 17

tel. 15 822 19 84

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny

Tarnobrzeg

ul. Konstytucji 3 Maja 11

 

Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Tarnobrzeg

ul. Mickiewicza 7

tel. 15 822 65 70 w. 230

 

Klub Abstynenta „Krokus’

Tarnobrzeg

ul. Jachowicza 4

tel. 603 203 630 

 

 

Podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Przedszkole Integracyjne nr 9

Tarnobrzeg

ul. Wiejska 4
tel. 15 822 26 84

Szkoła Podstawowa nr 9

Tarnobrzeg

ul. Wiejska 4
tel. 15 823 75 85

 

Gimnazjum nr 2

Tarnobrzeg

 ul. Kopernika 18

tel. 15 823 38 55


Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

ul. Dąbrowskiej 10a
tel. 15 822 89 75

 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy

Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Tarnobrzeg

Al. Niepodległości 2

tel. 15 822 53 04

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Tarnobrzeg

Ul. Sandomierska 24

tel. 15 823 27 70

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Przy Kole Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

Al. Niepodległości 2

tel. 15 823 41 04

 

 

Organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

 

 

„Integracja” – Stowarzyszenie

Sprawnych Inaczej i Przyjaciół

Tarnobrzeg

ul. Sokola 14

tel. 15 822 82 22

 

Integracyjny Klub Sportowy w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

ul. Targowa 4

tel. 515 098 064

 

Koło Dzieci i Młodzieży  Niepełnosprawnych Ruchowo

Przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

ul. Konstytucji 3 Maja 11

tel. 664 386 408

 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Koło Powiatowo – Grodzko – Miejskie

Tarnobrzeg

ul. Niepodległości 4

 

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób

z Upośledzeniem Umysłowym

Koło w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

Al. Niepodległości 2

tel. 15 823 41 04

 

Polski Związek Niewidomych

Okręg Podkarpacki

Koło Powiatowe i Grodzkie w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

ul. Kochanowskiego 12/55

tel. 15 822 27 47

pon, śr – 8.00 – 13.00

 

 

Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Chorych Psychicznie „Nadzieja”

Biuro Terenowe w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

ul. Kościuszki 30 p. 214

tel. 79 19 66 433

 

Stowarzyszenie „Esteka

Tarnobrzeg

ul. 11 Listopada 8a

tel. 15 801 28 60

Zajęcia terapeutyczne i hipoterapia

Tarnobrzeg

ul. Leśna 3a

 

Stowarzyszenie Amazonek „Pomocna dłoń” w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

ul. Konstytucji 3 Maja 11

 

Stowarzyszenie „Maja”  im. Marii Delimaty

Tarnobrzeg

ul. Targowa 4a/12

tel. 730 778 654

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

ul. Dąbrowskiej 10a

tel. 15 822 89 75 

Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności

Tarnobrzeg

ul. Sienkiewicza 145

tel. 15 822 40 05

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Ich Rodzin „Przyjaciel”

Tarnobrzeg

ul. Wyspiańskiego 3

tel. 664 247 625

 

 

 

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”

Przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

Im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

ul. Wyszyńskiego 10

tel. 15 822 24 21

pon, śr, pt – 12.00 – 14.00

wt, czw. 14.00 – 16.00

 

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy i Rozwoju

Tarnobrzeg

ul. Wiślna 11

tel. 15 823 27 70

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Regionalny w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

ul. Kościuszki 30 p. 207

tel. 15 822 30 51

 

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Tarnobrzeg

Ul. Kościuszki 30 p.201

Biuro czynne:

Wtorek 10.00 – 13.00

Piątek 11.00 – 14.00

 

Inne instytucje

 

 

Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Tarnobrzeg

ul. Kopernika  3 p. 105

tel. 15 822 56 96

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Inspektorat w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 145 d

tel. 15 823 48 22, 15 823 48 67, 15 823 44 90/91,

15 823 44 95

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

Ul. 1 Maja 4

tel. 15 822 69 44

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 3

tel. 15 823 00 30 

 

Klub Pracy

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

ul. Moniuszki 20

tel. 15 822 75 54

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

Punkt Informacyjny

Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4/710

tel. 15 822 34 86

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oddział Podkarpacki

Rzeszów

ul. Rejtana 10

tel. 17 28 39 300

 

Urząd Miasta

 

 

Urząd Miasta Tarnobrzega

Tarnobrzeg

ul. Mickiewicza 7

tel. 15 822 65 70

 

Biuro Pełnomocnika

Prezydenta Miasta Tarnobrzega

ds Osób Niepełnosprawnych

Tarnobrzeg

ul. Kopernika 3 p. 100

tel. 515 783 738

Biuro jest czynne - wtorek i czwartek 10.00 – 15.00