21 Wrzesień 2019 07:31   
Nawigacja
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI, PRZETARGI
PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2015
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH - dokumenty do pobrania
REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
DOKĄD PO POMOC? Miejski Informator Instytucji i Stowarzyszeń Pomocowych w Tarnobrzegu
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ MOPR
STATUS PRAWNY
DANE PLACÓWKI
JEDNOSTKI NADZOROWANE PRZEZ MOPR
STRUKTURA ORGANIZACYJNA MOPR
Kontakt
Linki

POLECAMY !
Biuletyn Informaji Publicznej
EFS - Projekt MOPR
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Zielona Linia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu


DANE PLACÓWKI

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
ul. Kopernika 3

39-400 Tarnobrzeg

tel. (15) 823-07-38, 822-60-97

strona internetowa: www.mopr.pl

e-mail: moprtarnobrzeg@mopr.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
Dział Świadczeń Społecznych, Dział Usług Opiekuńczych, Punkt Interwencji Kryzysowej
ul. Kopernika 3

39-400 Tarnobrzeg

tel. (15) 823-07-38 Dział Świadczeń Społecznych,
tel. (15) 823-07-38 Dział Usług Opiekuńczych,
tel. (15) 822-13-13 Punkt Interwencji KryzysowejDyrektor Elżbieta Miernik-Krukurka


Działalność adresowana jest do rodzin i osób wymagających wsparcia ( dotyczy środowiska lokalnego).


Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30,


O pomoc można zgłaszać się indywidualnie lub za pośrednictwem innej upoważnionej osoby. Sprawy diagnozowane są przez pracownika socjalnego w środowisku Klienta.


RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

Pomoc osobom i rodzinom, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać swoich trudności.


Rodzaj pomocy:

- finansowa,

- w naturze,

- poradnictwo prawne,

- socjalne,

- pedagogiczne.


Ośrodek zapewnia usługi opiekuńcze dla osób starszych w domu chorego.

Kierowana jest pomoc terapeutyczna na rzecz dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Praca z rodzinami zastępczymi.

Koordynacja placówkami pomocowymi.

Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Praca socjalna.

 

Copyright © 2008 - by Robert Kotarba | webmaster@mopr.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - kopiowanie bez zgody autora zabronione !