17 Lipiec 2019 04:56   
Nawigacja
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI, PRZETARGI
PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2015
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH - dokumenty do pobrania
REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
DOKĄD PO POMOC? Miejski Informator Instytucji i Stowarzyszeń Pomocowych w Tarnobrzegu
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ MOPR
STATUS PRAWNY
DANE PLACÓWKI
JEDNOSTKI NADZOROWANE PRZEZ MOPR
STRUKTURA ORGANIZACYJNA MOPR
Kontakt
Linki

POLECAMY !
Biuletyn Informaji Publicznej
EFS - Projekt MOPR
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Zielona Linia
Jednostki nadzorowane przez MOPR

Jednostki organizacyjne koordynowane przez MOPR:

Dom Pomocy Społecznej:

DANE PLACÓWKI

Dom Pomocy Społecznej

39-400 Tarnobrzeg

ul. Kurasia 7

tel. (0-15) 688-20-75

Działalność adresowana jest do osób przewlekle somatycznie chorych, wymagających całodobowej opieki, nie mogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym w środowisku zamieszkania. Ilość miejsc 60.

Dostępność: Dom Pomocy Społecznej przyjmuje osoby skierowane przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

Placówka czynna jest całą dobę. Organizacja pracy zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymność, niezależność przy uwzględnieniu stopnia fizycznej i psychicznej sprawności.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

Dom świadczy podstawowe usługi w zakresie m.in.:

- potrzeb bytowych zapewniając mieszkanie, wyżywienie, utrzymanie czystości, odzież, obuwie, itp.

- potrzeby opiekuńcze i pielęgnacyjne,

- wspomagające, polegające na umożliwieniu korzystania z terapii zajęciowej, rehabilitacji, kontaktach z rodziną i środowiskiem lokalnym.

Ośrodki wsparcia w strukturze organizacyjnej MOPR.

- Dom Dziennego Pobytu,

DANE PLACÓWKI

Dzienny Dom Pobytu

39-400 Tarnobrzeg

ul. Kopernika 3

tel. (0-15) 85 67 691

Osoba kierująca: Krzysztof Kowalczyk

Działalność adresowana jest do emerytów i rencistów. Jest to ośrodek wsparcia o zasięgu lokalnym, zapewnia pobyt dla 40 osób. Placówka umożliwia korzystanie z obiadów.

Pobyt w domu nie wymaga skierowania, oparty jest na zasadzie dobrowolnego udziału.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

Głównym zadaniem Domu jest terapia zajęciowa zmierzająca do wypełnienia czasu wolnego, motywowanie do aktywnego działania w tym okresie życia. Ośrodek prowadzi różnorodną działalność kulturalną, organizuje szereg imprez okolicznościowych.

Dzienny Dom Pobytu jest komórką organizacyjną MOPR.

 

- Punkt Interwencji Kryzysowej,

DANE PLACÓWKI

Punkt Interwencji Kryzysowej

ul. Kopernika 3

tel. (15) 822 - 13 – 13

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 17.00 – 20.00

„Telefon zaufania” (015) 822-13-13, czynny codziennie w godz. 17.00-20.00.

"Telefon zaufania" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 801-889-880, czynny codziennie, także w weekendy, w godzinach od 17.00 do 22.00 /Koszt połączenia to koszt jednego impulsu, według stawki operatora/.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

Zorientowana na niesienie pomocy ludziom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

Copyright © 2008 - by Robert Kotarba | webmaster@mopr.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - kopiowanie bez zgody autora zabronione !