17 Lipiec 2019 05:07   
Nawigacja
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI, PRZETARGI
PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2015
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH - dokumenty do pobrania
REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
DOKĄD PO POMOC? Miejski Informator Instytucji i Stowarzyszeń Pomocowych w Tarnobrzegu
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ MOPR
STATUS PRAWNY
DANE PLACÓWKI
JEDNOSTKI NADZOROWANE PRZEZ MOPR
STRUKTURA ORGANIZACYJNA MOPR
Kontakt
Linki

POLECAMY !
Biuletyn Informaji Publicznej
EFS - Projekt MOPR
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Zielona Linia
CZAS NA AKTYWNOŚĆ w gminie Tarnobrzeg. Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.


CZAS NA AKTYWNOŚĆ w gminie Tarnobrzeg

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu SpołecznegoInformacje o projekcie:

Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej.

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


Okres realizacji projektu: od maja 2008 roku do grudnia 2008r.

Uczestnicy projektu:

1. Beneficjentami projektu są osoby zamieszkałe w gminie Tarnobrzeg, korzystające z szerokiego zakresu świadczeń pomocy społecznej.

2. Szczególnie zaś osoby długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne – uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz ich rodzice.


Cel główny projektu:
przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu beneficjentów poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia umożliwiającego przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, w tym osób niepełnosprawnych.Cele szczegółowe projektu. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez:

- tworzenie systemu wsparcia na rzecz osób i rodzin znajdujących się w stanie ubóstwa m.in. z uwagi na brak pracy ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywizacji na rynku pracy,

- wsparcie rodzin z dziećmi, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu braku aktywności na rynku pracy i dysfunkcji rodzinnych,

- budowanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

- wspomaganie procesu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

- zwiększenie skuteczności pracy socjalnej oraz stworzenie możliwości świadczenia profesjonalnych usług na rzecz tych osób.


I. Działania projektu:

- zawarcie 70 kontraktów socjalnych,

- skierowanie do przygotowania zawodowego w trzech kierunkach:

A) „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, programu WF-MAG oraz aspektów sanitarno higienicznych”.

B) „Opiekun osób chorych i starszych”.

C) „Magazynier – kierowca wózków jezdniowych z obsługą komputera i kas fiskalnych”.

- doskonalenie umiejętności społecznych podczas treningów psychologicznych,

- objęcie poradnictwem grupowym i wsparciem indywidualnym w zakresie umiejętności zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy,

- przeprowadzenie treningów kompetencji społecznych i wychowawczych,

- przeprowadzenie cyklu warsztatów psychologicznych dla osób niepełnosprawnych,

- dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.


Źródła finansowania projektu:

- EFS – dotacja rozwojowa z ES przekazana przez instytucję pośredniczącą tj. WUP w Rzeszowie,

- wkład własny samorządu terytorialnego,

- środki PFRON.


Okres realizacji projektu. Projekt „Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg” stanowi istotną część systemu pomocy społecznej na terenie gminy Tarnobrzeg, poprzez stwarzanie warunków, które umożliwią lepsze uczestnictwo w życiu miasta i wpisuje się w założenia Strategii Rozwiązywania Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Cele projektu są zgodne z celami PO KL.
Copyright © 2008 - by Robert Kotarba | webmaster@mopr.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - kopiowanie bez zgody autora zabronione !