21 Wrzesień 2019 07:31   
Nawigacja
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI, PRZETARGI
PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2015
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH - dokumenty do pobrania
REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
DOKĄD PO POMOC? Miejski Informator Instytucji i Stowarzyszeń Pomocowych w Tarnobrzegu
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ MOPR
STATUS PRAWNY
DANE PLACÓWKI
JEDNOSTKI NADZOROWANE PRZEZ MOPR
STRUKTURA ORGANIZACYJNA MOPR
Kontakt
Linki

POLECAMY !
Biuletyn Informaji Publicznej
EFS - Projekt MOPR
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Zielona Linia
CZAS NA AKTYWNOŚĆ w gminie Tarnobrzeg. Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2010r.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja
„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TARNOBRZEG”


W latach 2013 - 2015 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie kontynuuje realizację projektu systemowego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej - Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W 2013r. projekt zakłada objęcie działaniami aktywizującymi 75 osób zamieszkałych w mieście Tarnobrzeg ,w tym 16 osób niepełnosprawnych, poprzez wdrażanie aktywnej integracji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej.

Projekt obejmuje:


I - doradztwo zawodowe w zakresie umiejętności umożliwiających powrót na rynek pracy,


II - skierowanie na szkolenia zawodowe,

III - wsparcie osób potrzebujących pomocy przez asystenta rodziny,

IV - doskonalenie kompetencji i umiejętności społecznych,

V - dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych,

VI - terapią psychologiczną,

VII - poradnictwo prawne,

VIII - świadczenie poradnictwa przez doradcę do spraw osób niepełnosprawnych zatrudnionego na czas realizacji projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie,

IX - wsparcie służące usamodzielnieniu się osoby opuszczającej rodzinę zastępczą.

 

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ w gminie Tarnobrzeg”
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Kopernika 3
39-400 Tarnobrzeg,
tel /fax: /15/ 823-07-38; 822-60-97
,

e-mail: mopr@mopr.pl www.mopr.pl

Copyright © 2008 - by Robert Kotarba | webmaster@mopr.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - kopiowanie bez zgody autora zabronione !