21 Wrzesień 2019 07:31   
Nawigacja
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI, PRZETARGI
PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2015
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH - dokumenty do pobrania
REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
DOKĄD PO POMOC? Miejski Informator Instytucji i Stowarzyszeń Pomocowych w Tarnobrzegu
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ MOPR
STATUS PRAWNY
DANE PLACÓWKI
JEDNOSTKI NADZOROWANE PRZEZ MOPR
STRUKTURA ORGANIZACYJNA MOPR
Kontakt
Linki

POLECAMY !
Biuletyn Informaji Publicznej
EFS - Projekt MOPR
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Zielona Linia
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH - DOKUMENTY

 


Dział Świadczeń Społecznych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
39 – 400 Tarnobrzeg
ul. Kopernika 3

 

Ogólne informacje na rok 2014/2015 dot. ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego [pobierz plik pdf] a także stypendii szkolnych, zasiłków szkolnych [pobierz plik pdf]ŚWIADCZENIA RODZINNE

INFORMACJA dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne:
Informacja [
pobierz plik pdf]

DOKUMENTY do pobrania:
Wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki [
pobierz plik pdf]
Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny [
pobierz plik pdf]
Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne [
pobierz plik pdf]
Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy [pobierz plik pdf]
Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka [pobierz plik pdf]


OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
[
pobierz plik pdf]
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
[
pobierz plik pdf]
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30B, 30C, I 30E USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
[
pobierz plik pdf]
OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
[
pobierz plik pdf]
OŚWIADCZENIE O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CONAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO
[
pobierz plik pdf]
OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY
[
pobierz plik pdf]
OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
[
pobierz plik pdf]
OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY WYŻSZEJ
[
pobierz plik pdf]
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
[
pobierz plik pdf]
OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
[
pobierz plik pdf]
OŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
[
pobierz plik pdf]
OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
[
pobierz plik pdf]FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

INFORMACJA dla osób ubiegających się o fundusz alimentacyjny:
Informacja [
pobierz plik pdf]

DOKUMENTY do pobrania:
Wniosek o fundusz alimentacyjny [
pobierz plik pdf]

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30B, 30C, I 30E USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY
[
pobierz plik pdf]

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY
[
pobierz plik pdf] STYPENDIA SZKOLNE, ZASIŁKI SZKOLNE

Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2014/2015 będą przekazane do szkół i będą do odebrania od 1 września 2014r. w szkołach na terenie miasta Tarnobrzega.

 

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, piętro I, pok. 128, w godz. 7.30 – 15.30.


Wnioski będą przyjmowane od 1 września 2014r. do 15 września 2014r.

 

 

INFORMACJA dla osób ubiegających się o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

Informacja [pobierz plik pdf]
Informacja na rok szkolny 2012/2013 [pobierz plik pdf]


DOKUMENTY do pobrania:
Wniosek o stypendium szkolne [
pobierz plik pdf]
Wniosek o zasiłek szkolny [pobierz plik pdf]
Zaświadczenie o zarobkach za miesiąc sierpień [pobierz plik pdf]


DODATKI MIESZKANIOWE


INFORMACJA dla osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy:
Informacja [
pobierz plik pdf]DOKUMENTY do pobrania:
Wniosek o dodatek mieszkaniowy [
pobierz plik pdf]

 


DOKUMENTY do pobrania:
Deklaracja o wysokości dochodów [
pobierz plik pdf]

 

 

 

DODATEK ENERGETYCZNY

 

 

 

INFORMACJA dla osób ubiegających się o dodatek energetyczny:
Informacja [
pobierz plik pdf]

 


DOKUMENTY do pobrania:
Wniosek o dodatek energetyczny [
pobierz plik pdf]

 

 


WARUNKI NABYWANIA ORAZ ZASADY USTALANIA I WYPŁACANIA ZASIŁKÓW
DLA OPIEKUNÓW OSOBOM, KTÓRE UTRACIŁY PRAWO
DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Z DNIEM 1 LIPCA 2013 R.

 

INFORMACJA - warunki nabywania oraz ustalania i wypłacania zasiłków:
Informacja [
pobierz plik pdf]

 


DOKUMENTY do pobrania:
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna [
pobierz plik pdf]

 


Copyright © 2008 - by Robert Kotarba | webmaster@mopr.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - kopiowanie bez zgody autora zabronione !